• Stacks Image 2642
  • Stacks Image 2644
  • Stacks Image 2746

Overige Informatie


Keijzer & Cie adviseerde onder andere:

PME inzake haar uitbestedingsrelaties omtrent pensioenbeheer en vermogensbeheer

Het consortium bestaande uit Triple Jump en PwC voor het managen van het Dutch Good Growth Fund-Part 2 (lokaal MKB) ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de structurering van het samenwerkingsverband

Kempen Capital Management N.V. bij het opzetten van de derivatenstructuur voor haar UCITS fondsen

Kempen & Co N.V. bij het inrichten van haar structured product desk

Stichting Pensioenfonds ING bij het opstellen en uitonderhandelen van diverse discretionaire mandaten in het kader van de transitie van ruim EUR 1,8 miljard naar diverse EU en US investment managers

Stichting Pensioenfonds ING bij het opstellen en uitonderhandelen van de overeenkomst uitbesteding pensioenuitvoering

ThinkCapital bij het opstellen van het prospectus van haar UCITS beleggingsinstelling en subfondsen

Een bedrijfstakpensioenfonds bij het uitonderhandelen van de investeringsdocumentatie in een infrastructuurproject

Een pensioenfonds bij het opstellen en uitonderhandelen van diverse discretionaire mandaten

Een beleggingsinstelling bij het structureren van haar beleggingsinstelling naar aanleiding van de inwerkingtreding van AIFMD


Klik
hier voor het lezen van een interview met Keijzer & Cie


Publicaties


Nicole Batist was spreker op het ViiP over de juridische aspecten in het kader van EMIR. Klik
hier voor de presentatie.

Nicole Batist was spreker op het DACSI seminar over de clearing van derivaten in het kader van EMIR. Klik
hier voor de presentatie.

Marc Keijzer heeft in het artikel
Ultra vires in de Nederlandse financieringspraktijk de kaders rond doeloverschrijding bij de financiering van ondernemingen op begrijpelijke wijze verwoord.Deze site gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Voor meer informatie wordt verwezen naar onze Privacy Statement.