Ondernemingsrecht en Financieel recht

Keijzer & Cie is een onafhankelijk advocatenkantoor, gespecialiseerd in contractenrecht, ondernemingsrecht en financieel recht.

Ons team bestaat uit ervaren advocaten, die unieke expertise hebben opgedaan bij toonaangevende internationale advocatenkantoren in combinatie met leidinggevende in-house posities bij financiële instellingen. Wij bieden cliënten praktische ondersteuning bij het steeds veranderende speelveld van wet- en regelgeving. Cliënten hebben vertrouwen in onze hands-on pragmatische aanpak bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Wij zijn lid van de Nederlandse orde van Advocaten, de International Bar Association en de Vereniging voor Financieel Recht.Stacks Image 1330
Stacks Image 1327
Stacks Image 1324

Helder

Heldere contracten zijn nodig om zakelijke relaties en financiële belangen goed en duidelijk vast te leggen, risico's te mitigeren en daarmee geschillen te voorkomen. Wij helpen om de wederzijdse verwachtingen steeds zo begrijpelijk mogelijk te verwoorden en processen vloeiend te laten verlopen.

Doortastend

Met de nodige creativiteit en doortastendheid bekijken wij de zaken net even vanuit een ander perspectief. Hierdoor ontstaan praktische en heldere inzichten en antwoorden die u een ruimer blikveld geven op uw vragen, zodat u snel en met vertrouwen verder kunt met uw business.

Onafhankelijk

Als onafhankelijk niche kantoor zijn wij gericht op uw belangen en streven wij naar het behalen van de beste resultaten. Met onze onafhankelijke, persoonlijke en praktische werkwijze zorgen wij voor werkbare oplossingen die direct toepasbaar zijn voor uw organisatie.

Actualiteiten

Corporate Governance Code geactualiseerd


De op 20 december 2022 geactualiseerde Corporate Governance Code is hier te raadplegen. In de nieuwe code zijn bestuurders verantwoordelijk voor duurzame lange termijn waardecreatie en moet er beleid zijn voor diversiteit en inclusie.

Tijdelijke vrijstelling clearingverplichting derivaten voor pensioenfondsen loopt af

De tijdelijke vrijstelling voor pensioenfondsen, zoals uiteengezet in artikel 89, lid 1, van EU EMIR (zoals gewijzigd door EMIR Refit), loopt op 19 juni 2023 af. Meer lezen:

Stacks Image 1353
Onze bijdrage aan de International Comparative Legal Guides - Derivatives 2022 is hier te raadplegen.

Stijgende marginverplichtingen bij afgesloten derivatencontracten

Stijgende marginverplichtingen bij afgesloten derivatencontracten als gevolg van oplopende rente leidt tot verkoop van beleggingen bij pensioenfondsen. Meer lezen:

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation in werking getreden. De SFDR bevat regels met betrekking tot waar financiële marktdeelnemers aan moeten voldoen. Meer lezen:

Onze expertise

We werken voor ondernemers, founders, start-ups, scale ups, family offices, investment managers, investeerders, financiers en private equity partijen. Daarnaast werken wij voor pensioenfondsen en non-profit organisaties. Wij bieden ondersteuning op de volgende gebieden:

Ondernemingsrecht
Stacks Image 1211
Wij combineren expertise en slagvaardigheid met realiteitszin en streven naar de beste oplossingen voor uw onderneming. Daarbij verstrekken wij (strategisch) advies en ondersteunen wij bij het opstellen en uitonderhandelen van contracten.


ESG
Stacks Image 1375
Wij helpen organisaties te voldoen aan ESG wetgeving. Wij bieden ondersteuning op het gebied van impact analyses, beleid en bedrijfsprocessen, corporate governance vraagstukken, due diligence, (keten-) contracten, disclosures en transparantie vereisten.
Financieel recht
Stacks Image 1217
Onze expertise ziet toe op het opstellen en uitonderhandelen van documentatie. Daarbij is een uitstekende kennis van de steeds veranderende financiële wet- en regelgeving van essentieel belang in combinatie met pragmatisme en realiteitszin.

Contracten
Stacks Image 1219
Heldere commerciële contracten zijn niet alleen nodig om een relatie vast te leggen, maar ook om uw financiële belangen en eventuele toekomstige risico's zo goed mogelijk te regelen. Wij adviseren, stellen contracten en documen-tatie op en voeren onderhandelingen.
Claims
Stacks Image 1221
Het verstrekken van duidelijke, correcte en niet-misleidende informatie neemt een steeds belangrijkere rol o.a. ter voorkoming van greenwashing. Bij geschillen analyseren wij de kwestie en geven een helder en pragmatisch advies over strategie en procesmogelijkheden.
AssistCo
Stacks Image 1341
Onder ons kwaliteits- label AssistCo leveren wij legal consultancy services. AssistCo is een dynamisch netwerk van resultaatsgerichte legal consultants, die afhankelijk van uw specifieke wensen en behoeften, zowel op incidentele als op structurele basis, ondersteuning biedt.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Kijk voor meer informatie naar onze Privacy Statement.