Claims

Stacks Image 319
Wat doen wij?
Soms is het onduidelijk wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten en ontstaan er conflicten. Soms zijn afspraken nog zo helder, maar houdt een partij zich niet aan de gemaakte afspraken of worden regels overtreden. In al deze gevallen kan dit voor u schade opleveren. Wij kunnen u helpen deze schade op de andere partij te verhalen. Geschillen kunnen worden opgelost door te onderhandelen, te schikken of te procederen. Dit kan via reguliere wijze of via alternatieve geschillenbeslechting. Soms wegen de kosten van procederen echter niet op tegen de te verwachten baten of is de tegenpartij een belangrijke strategische zakenpartner. Commerciële, pragmatische en strategische aspecten spelen dan ook een belangrijke rol bij de te bepalen stappen. In al deze gevallen analyseren wij de kwestie en geven een helder en pragmatisch advies over strategie en procesmogelijkheden. Vragen? Neem contact met ons op.
Waarmee kunnen we u helpen?
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Claims onder garanties, vrijwaringen en contractuele voorwaarden
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Geschillen bij samenwerkingsovereenkomsten
  • Zorgplicht en misleidende informatie
  • Kortgeding procedures
  • Beslaglegging
  • Beëindigingsovereenkomsten
  • Vaststellingsovereenkomsten

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Kijk voor meer informatie naar onze Privacy Statement.