The ESG journey

Gedreven door de enorme toename van snel veranderende Europese en nationale ESG-regelgeving, publieke controles en juridische procedures krijgt iedere organisatie vroeg of laat te maken met Environment Social and Governance (ESG) vraagstukken. Dit leidt voor veel organisaties tot grote uitdagingen omdat veel regels nog in ontwikkeling en onduidelijk zijn. Veel van deze veranderende regels zullen echter een belangrijke impact kunnen hebben op het bedrijfsmodel, de strategie en de duurzaamheidsdoelen van een organisatie, het interne beleid, de due diligence processen in de gehele keten van (toe-)leveranciers en service providers alsmede bij communicatie-uitingen van de organisatie, zoals reclame uitingen en disclosures op websites.

Omdat contracten met aandeelhouders, financiers, verkopers, leveranciers, outsourcingsproviders, dienstverleners en klanten essentieel zijn voor organisaties, is het van belang om de risico’s verbonden aan de verschillende ESG-aspecten in deze contracten adequaat te beheersen. Door het opnemen van heldere ESG-criteria in contracten, afspraken concreet en meetbaar te maken en administratief in de organisatie te verwerken, personeel hier bewust van te maken en afspraken te monitoren en daarover te rapporteren, kunnen ESG risico’s aanzienlijk verminderd en beheerst worden. Daarbij zijn, naast rapportages, goede due diligence processen en ESG Contractenbeheer van belang en helpt om:


  • > Te voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • > Waarde toe te voegen aan de organisatie
  • > Litigation risico’s te verminderen
  • > Reputatie risico en kans op boetes te verminderen
  • > Financiële risico’s te verminderen
KEEPING YOUR LEGAL RISK FRAMEWORK UP TO DATE CAN BE A MAJOR CHALLENGE.
WE CAN HELP YOU WITH YOUR:

Due Diligence

Contracts

Communication

Legal Risk Framework

Wij kunnen helpen bij het managen en monitoren van ESG Contract Risks. De impact van ESG regelgeving zal voor iedere organisatie echter weer anders zijn. Verschillende factoren zoals branche, schaalgrootte, vestigingslocaties, bedrijfsstrategie en bedrijfsprioriteiten zullen een belangrijke rol kunnen spelen bij het bepalen van de impact op de organisatie.

Wij kunnen helpen bij het identificeren van de verschillende manieren om de ESG-positie van de organisatie te versterken, prioriteiten te stellen en een strategie vast te stellen voor het heronderhandelen van contracten. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het opstellen van ESG beleid, ESG-clausules en KPI’s die passen bij de organisatie, het voeren van onderhandelingen over de op te nemen voorwaarden en het evalueren van de contractuele voorwaarden. Daarmee kunnen ESG Contractdoelstellingen worden behaald en ESG Contract Risks verminderd en beheerst worden.


ESG Cycle

Stacks Image 509MEER WETEN?
Neem contact met ons op.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Kijk voor meer informatie naar onze Privacy Statement.