Financieel recht

De regeldruk op uw organisatie neemt steeds meer toe door de grote hoeveelheid financiële regelgeving die afkomstig en gebaseerd is op Europese regelgeving. Financieel recht wordt daarmee niet alleen complexer maar ook uitdagender om op een juiste wijze toe te passen binnen uw organisatie. Daarnaast zorgen ook de ontwikkelingen in de markt steeds weer voor nieuwe uitdagingen. Daarbij spelen vraagstukken als voldoet een nieuw ontwikkeld financieel product en/of dienst aan wet- en regelgeving en zijn bestaande financiële producten en diensten nog steeds compliant aan wet- en regelgeving en hoe dienen onze documentatie en contracten daarop aangepast te worden. Onze expertise ziet toe op de volgende onderwerpen:
Financiering en alternatieven
Stacks Image 438
Wat doen wij?
Wij begeleiden ondernemingen en financiële instellingen bij reguliere financieringen en alternatieve financieringen, zowel in nationaal als internationaal verband. Onze ervaring ziet met name toe op het geven van advies en het opstellen en beoordelen van documentatie o.a. op het gebied van leningsdocumentatie, structured finance, leveraged finance en herstructureringen en derivaten. Ook staan wij beleggers, ondernemers en investeerders bij in het voorkomen van een geschil en het en voeren van procedures. Vragen? Neem contact met ons op.

Doeloverschrijding bij financiering van ondernemingen: Lees hier verder.
Waarmee kunnen we u helpen?
 • Aandeelhoudersleningen
 • Achtergestelde leningen
 • LMA documentatie
 • Alternatieve financieringen
 • Borgtochten
 • Leasing
 • Factoring
 • Herstructureringen
 • (Bank) garanties
 • Zekerheden
Investment Management
Stacks Image 444
Wat doen wij?
Wij adviseren pensioenfondsen en andere (institutionele) beleggers over discretionair vermogensbeheer en fiduciair beheer en de voor hen specifieke wet- en regelgeving, zoals de Pensioenwet. Onze ruime ervaring ziet onder andere toe op vermogensbeheer, fiduciair beheer, asset pooling en structuren en beoordelen van beleggingsinstellingen (zoals private equity funds, ETF’s, money market funds, hedge funds, funds of funds en infrastructuur fondsen). Ook adviseren wij vermogensbeheerders over zorgplicht, informatieplichten, waarschuwingsverplichtingen en tegenstrijdige belangen. Daarnaast adviseren wij over de juridische aspecten bij vermogensbeheer met betrekking tot duurzaamheidskwesties. Vragen? Neem contact met ons op.
Waarmee kunnen we u helpen?
 • Vermogensbeheerovereenkomsten
 • Fiduciair beheer
 • Advies overeenkomsten
 • Execution only overeenkomsten
 • Overlay services
 • White-labelling
 • Opzetten en structuren van beleggingsfondsen (prospectussen, private placement memoranda, overeenkomsten)
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Termsheet
 • Verwerkingsovereenkomsten
 • Legal due diligence
 • ESG Legal due diligence (SFDR, EU Taxonomy Regulation)
 • Controle werkzaamheden
 • Impact analyses regulatory change
 • Adviseren bij (aanvragen) vergunningen/vrijstellingen
 • Adviseren over wet- en regelgeving (Mifid, AIFMD, EMIR)
Uitbesteding
Stacks Image 442
Wat doen wij?
Veel (financiële) partijen, zoals pensioenfondsen en financiële dienstverleners, besteden (kern)taken en processen uit. Daarbij valt niet alleen te denken aan administratieve processen en beheerdiensten maar ook aan bijvoorbeeld cloud diensten. Bij uitbesteding wilt u echter zeker weten dat de uitbestede taken goed worden verricht binnen de door u opgestelde kaders en er voldaan wordt aan de op u van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen. U draagt zelf eindverantwoordelijkheid. Indien de uitvoerder de uitbestede taken slecht verricht, zijn de gevolgen voor u groot. Dit kan immers niet alleen leiden tot slechte diensten maar ook tot tegenstrijdige belangen, hogere kosten en risico’s en uiteindelijk tot ontslag van senior management. Wij leggen met u de kaders en wensen van uitbesteding vast en helpen u beleid op te stellen. Ook zijn wij gespecialiseerd in het verrichten van uitbestedingsanalyses met betrekking tot de uitvoerder, het verrichten van due diligence en het opstellen en het uitonderhandelen van uitbestedingsovereenkomsten en het maken van een exit strategy en beëindigingsovereenkomsten. Om in controle te zijn over de uitbestede processen en taken is het raadzaam de uitvoerder aan wie is uitbesteed periodiek te controleren. Wij kunnen u hierbij als geen ander ondersteunen. Vragen? Neem contact met ons op.

Het belang van een goed uitbestedingscontract in het kader van risicobeheer: Lees hier verder.

Het 2021 IOSCO Report over de 7 principes van uitbesteding voor onder toezichtstaande entiteiten kunt u
hier vinden.
Waarmee kunnen we u helpen?
 • Verstrekken van advies m.b.t. uitbesteding
 • Adviseren over toepasselijke wet- en regelgeving
 • Ondersteunen bij opstellen uitbestedingsbeleid
 • Verrichten van uitbestedingsanalyses
 • Verrichten van legal due diligence
 • Uitbestedingsovereenkomsten
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Service Level Agreements
 • Verwerkingsovereenkomsten
 • Adviseren over exit strategie
 • Beëindingsovereenkomsten
 • Controle werkzaamheden
Trading documentatie
Stacks Image 297
Wat doen wij?
Wij helpen binnen en buitenlandse ondernemingen, grote en middelgrote pensioenfondsen, beleggingsfondsen, financiële instellingen, beleggingsondernemingen en handelsondernemingen met het opstellen en onderhandelen van over-the-counter en exchange traded derivaten en andere trading documentatie. Daarbij is niet alleen een uitstekende kennis van wet- en regelgeving noodzakelijk, maar ook zijn uitstekende onderhandelingsskils en specifieke kennis van de internationale financiële markt en de daarin gebruikte industrie documentatie een must. Doordat wij ook jarenlang in-house ervaring hebben bij het ontwikkelen van nieuwe financiële producten, kunnen wij u hierbij uitstekend ondersteunen. Vragen? Neem contact met ons op.

The International Comparative Legal Guide – Derivatives 2022
A practical cross-border insight into derivatives law:
Lees hier verder

Force Majeure en ISDA Documentatie:
Lees hier verder

De invloed van EMIR op ISDA Trading Documentation:
Lees hier verder

EMIR: Legal Documentation – DACSI Seminar:
Lees hier verder
Waarmee kunnen we u helpen?
 • ISDA architectuur (voor en nadelen analyse van de verschillende mogelijkheden)
 • Adviseren over impact wet-en regelgeving en juridisch risico management
 • ISDA documentatie
 • Central clearing documentatie
 • Securities Lending Agreement (GMSLA)
 • Repurchase Agreement (GMRA)
 • Custody documentatie
 • Account opening documentatie
 • Bridge agreements
 • Brokerage agreements
 • Prime Brokerage agreements
Regulatory
Stacks Image 434
Wat doen wij?
Binnen en buitenlandse ondernemingen, grote en middelgrote pensioenfondsen, beleggingsfondsen, financiële instellingen, beleggingsondernemingen en handelsondernemingen dienen alle te voldoen aan steeds maar complex wordende financiële regelgeving, die in toenemende mate onderhevig is aan Europese regelgeving. Dit heeft een enorme impact op hoe u uw business leidt en op de door u aangeboden financiële producten en diensten. Wij helpen u graag wegwijs te maken in het zich steeds veranderende complexe speelveld van wet- en regelgeving en adviseren u hierbij over de impact die wijzigingen hebben op uw business. Vragen? Neem contact met ons op.
Waarmee kunnen we u helpen?
 • Impact analyses: Regulatory Change
 • Implementatie wet- en regelgeving
 • Ondersteuning bij opstellen beleid
 • Advies m.b.t. vergunningen/ vrijstellingen
 • Ondersteuning bij opstellen en wijzigen van producten en diensten
 • Ondersteuning bij productontwikkeling
 • White-labelling
 • Opstellen, onderhandelen en aanpassen van overeenkomsten
 • Communiceren met toezichthouders

Deze site maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Kijk voor meer informatie naar onze Privacy Statement.